Identiteit

De Rank is een Christelijke school. Vanuit onze Christelijke levenshouding gaan we respectvol met elkaar en onze omgeving om. Kinderen leren op onze school wat wel en niet kan. Ze leren daarbij hoe je omgaat met elkaar en de omgeving. Iedereen, ongeacht beperking, kleur, geaardheid of status mag er zijn!

Godsdienstonderwijs

Van groep 1 tot en met 8 werken we op school aan de hand van de methode “Startpunt”. In één week komen twee of drie bij het thema horende verhalen uit de Bijbel of zogenaamde spiegelverhalen aan de orde. Door de onderbouw en bovenbouw wordt elke week een lied aangeleerd.

Vanaf cursusjaar 2018-2019 wordt binnen de school gewerkt aan het vervangen van de methode 'Startpunt' door het opzetten en samenstellen van een eigen godsdienstmethodiek binnen de school. Daarbij worden de verhalen zoveel mogelijk gekoppeld aan de thema's van OJW.