Volop in ontwikkeling

schooltijden

 Op CBS de Rank wordt gewerkt worden met een continurooster met het vier gelijke dagen model. Tussen de middag eten de leerlingen in de klas, waarna ze een poosje kunnen spelen en ontspannen. Daarna gaan de lessen weer verder. Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt dat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de schooldag duurt tot 14.30 u. Op woensdag stoppen we om 12.30 u. De groepen 1 en 2 gaan maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 u. naar school en stoppen woensdag en vrijdag om 12.30 uur. Elke schooldag start om 8.30 u. 

opleidingsschool

CBS de Rank is opleidingsschool. 

Binnen Scope werken zeventien scholenclusters samen met de Educatieve Academie van Viaa aan de professionalisering van beginnende leerkrachten voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen.

Wat is een goede opleidingsschool? Waar kun je goed leren op de werkplek  en waar zijn goede begeleiders? Dat zijn belangrijke vragen voor zowel studenten als leraren. Op scholen die zich binnen Scope hebben opgegeven als opleidingsschool  wordt daarom een audit gedaan waarin we vaststellen in welk mate de school een goede opleidingsschool is. [bron: http://www.samenwerkingsverbandscope.nl/opleidingsschool/]

Sprankelend: Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW)

Sinds enkele jaren wordt er op De Rank geen gebruik meer gemaakt van de aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Na een jaar teamscholing hebben we besloten om die vakken vorm te geven in OJW. Dit betekent ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

De kerndoelen voor wereld oriënterende vakken worden behaald door met thema’s te werken. Binnen deze thema’s wordt, waar mogelijk, gewerkt via het principe van ‘Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)’. Hierbij leren de kinderen zichzelf vragen te stellen om zo te leren wat ze willen leren en gemotiveerd samen te werken aan allerlei onderwerpen.

Binnen OJW zijn de 21e eeuwse vaardigheden een belangrijke basis. Zo leer je bijvoorbeeld jezelf te presenteren, verschillende media in te zetten, samen te werken en probleemoplossend te denken.