Peuteropvang de Rank

Contact: 06-20782355

Pedagogisch medewerksters

Geke Veldman: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Karin Bijsterbosch: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

 

De peuteropvang

De peuteropvang heeft 1 groepslokaal met allerlei gezellige speelhoeken. Bovendien is er een buitenspeelplaats met een grote zandbak en speeltoestellen, waar bij goed weer gespeeld kan worden. Bij minder goed weer kunnen we met de peuters in het speellokaal, zodat ze toch de ruimte hebben om fijn te bewegen.

 

Het contact met de ouders vinden wij erg belangrijk, bij het brengen en halen is er tijd om met elkaar te praten en belangrijke dingen door te geven. Rond het derde en het vierde jaar wordt de ontwikkeling van uw kind uitgebreid met u besproken nav het overdrachtsformulier. Verder kan er indien nodig altijd een gelegenheid geboden worden om met een van de leidsters te praten.

Als er bijzondere (gezins-)omstandigheden zijn van uw kind, is het prettig als de leidsters daarvan op de hoogte zijn. Mocht uw kind niet zindelijk zijn, of gaat beginnen met zindelijk worden, wilt u dit dan aan de leidsters doorgeven.

Wilt u op de beker, tas en jas van uw kind zijn / haar naam schrijven?

Openingstijden

De peuteropvang bij de Rank is geopend op de ochtenden van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. ’s Morgens kunnen de peuters worden gebracht tussen 8.15 uur en 8.30 uur en weer opgehaald worden tussen 12.00 uur en 12.15 uur. Voor de rust in de groepen is het erg fijn wanneer iedereen zich aan deze tijden houdt.