Hieraan herken je ons

Open

De Rank is een christelijke basisschool. Wat ons bindt is geloof, hoop en liefde. Iedereen is gelijk.

Meer informatie

Toegankelijk

De deuren van de klassen staan altijd ‘open’ en er is aandacht voor ieder kind.

Meer informatie

Sfeervol

De Rank is een sfeervolle school, er is gelijk aandacht voor mensen die binnenkomen.

Meer informatie

Eigen wijs

De ontwikkeling van kinderen staat centraal. Dat doen we op eigen wijze.

Meer informatie

Vol vertrouwen

Wij geloven dat je leert in het kleine en dat je niet bang hoeft te zijn voor het onbekende.

Meer informatie

Zelfbewust

We vinden het belangrijk dat je jezelf accepteert met al je plussen en minnen, net zoals je een ander accepteert.

Meer informatie

Maak kennis met onze school

Een kind is zoveel meer dan kennis. Wij stomen kinderen klaar voor de maatschappij waarin zij moeten gaan functioneren; voor het léven. We laten kinderen groeien op sociaal, emotioneel en cognitief vlak, leren hen te functioneren in een groep, zorgen dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen. Daar hoort bij dat je onderzoekt, dat je jezelf accepteert met al je plussen en minnen, net zoals je een ander accepteert. Zó heeft God dat bedoeld.

bekijk meer
Wij zijn onderdeel van: