Wij geloven

De Rank is een christelijke school, maar niet van een specifieke gezindte. Wat ons bindt is

geloof, hoop en liefde.

Van daaruit zien wij om naar elkaar en zijn wij gelijkwaardig aan elkaar. Hoe gaan wij allemaal goed met elkaar om?

Om recht te doen aan het beleven van het christelijk geloof, beginnen wij iedere dag met gebed en sluiten we uit dankbaarheid de dag ook daarmee af.

De christelijke vieringen zijn een belangrijk onderdeel van het schooljaar. Daarbij wordt iedere leerling geacht aanwezig te zijn.

In de dagelijkse praktijk zult u veel terug kunnen zien van onze identiteit. Zo heeft het team van De Rank een eigen lijn voor godsdienst ontwikkeld op basis van de Bijbel en de verhalen daarin. Met deze lijn sluiten de bijbelse verhalen aan bij de thema’s van OJW (Oriëntatie op jezelf en de wereld) met verhalen, opdrachten en liederen.

Ook als het gaat om het begeleiden bij de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen worden er linken gelegd met het geloof en de daarbij behorende normen en waarden.

Wij gaan respectvol met elkaar om.

Wij zijn onderdeel van: