Ouders

Met ouders kom je verder

 

Ouderbetrokkenheid

De verbinding tussen school, kind en ouders vinden wij heel belangrijk. Samen kunnen we meer doen, dan ieder voor zich. Wij zoeken samen naar optimale omstandigheden om te leren en ontwikkelen, op school én thuis. Dit kunnen wij dus niet alleen, we hebben u daarbij nodig. U kunt van ons professionaliteit verwachten, wij verwachten van u betrokkenheid. Om ouderbetrokkenheid te bevorderen, organiseren wij formele en informele contactmomenten. U kunt hierbij denken aan kindgesprekken, informatieavonden, ouderpanel, sportactiviteiten, activiteiten voor het goede doel, vieringen, etc.

Ouderparticipatie

 • De medezeggensschapsraad (MR) geeft u als ouder de gelegenheid mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het beleid van de school, samen met een aantal leerkrachten en de directeur.
 • De ouderwerkgroep (OWG) ondersteunt het team en de school bij allerlei activiteiten door het jaar heen. Ook organiseren zij zelf acties om extra geld in te zamelen voor bijvoorbeeld schoolreis en sinterklaas.
 • De verkeersouders vormen de brug tussen ouders, school en derden (gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland) als het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen. Zij praten mee binnen de school over de mogelijke verbeteringen van deze verkeersveiligheid en organiseren activiteiten die hiermee te maken hebben.
 • De klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van klasgebonden activiteiten.
 • Het CAM-team controleert alle kinderen enkele keren per jaar op hoofdluis. Het CAM-team komt iedere woensdag na de vakantie in actie om ‘luizen te pluizen’. De ouders die in het CAM-team zitten, krijgen, indien nodig, ondersteuning vanuit de GGD. Zij werken volgens instructie van de GGD.

Communicatie met ouders

Wij proberen u zorgvuldig en regelmatig op de hoogte te houden. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Via de Parro app ontvangt u korte nieuwsberichten over de school en de groep van uw kind.
 • Via de digitale nieuwsbrief. Hierin staan zaken die in principe alle ouders aangaan.
 • Via de jaarkalender.
 • Via deze website: www.cbsderank.net
 • Via de schoolgids op de website.
 • Informatieavonden voor groep 1 t/m 8, meestal één aan het begin van het schooljaar en één halverwege het schooljaar.
 • Via kindgesprekken; in oktober/november (zonder rapport), in februari naar aanleiding van het eerste rapport en in juni is er een gespreksavond waarvoor u, indien nodig, door de leerkracht uitgenodigd wordt. Bij deze gesprekken zijn altijd kind, ouders en leerkracht aanwezig. De gesprekken plannen we via de Parro app.
 • Via rapporten; groep 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport, groep 3 t/m 8 in februari en aan het eind van het schooljaar.

U mag als ouder natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wilt u dit persoonlijk of telefonisch doen, dan is dit het handigst na 15.00 uur. Wanneer u de leerkracht mailt, wilt u dan (indien van toepassing) naar beide leerkrachten mailen?

Wij zijn onderdeel van: