Dit ontwikkelen wij

Leren door te doen, dat doen wij zelf ook. Wij passen onderwijsmethodes aan, zodat het bij ons past. Wij doen niet jaar in jaar uit hetzelfde en wij hebben lef om te vernieuwen. Wij krijgen en nemen de vrijheid om dit te doen. Dit houdt het vak zo mooi. Altijd werken en denken vanuit het idee wat past bij de ontwikkeling en tempo van een kind en een klas, wat past bij de wereld van vandaag.

Hieronder leest u wat dit jaar onze ontwikkelpunten zijn:

Verbindend Gezag

“Verbindend Gezag is een methodiek voor het onderwijs om de krachtige verbinding tussen ouders, school en leerling op een systematische manier vorm te geven” (Citaat Faasen Training en Coaching)

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij een begin gemaakt met Verbindend Gezag. Dit jaar gaan we dit verder ontwikkelen. Wilt u hier meer over weten? Vraag gerust.

Muziek

Wij vinden muziek een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Alle kinderen verdienen muziekles. Daarom geven we dit, met behulp van een subsidie, vorm door muziekles voor alle kinderen, teamscholing, methode aanschaf en het kopen van extra muziekinstrumenten. Dit in samenwerking met Tact Muziek en CMV De Eendracht, met als resultaat o.a. een Klassenorkest voor groep 7 en 8.

Talentontwikkeling

Dit is nieuw dit jaar! We merken dat elk kind behoefte heeft aan meer dan leren uit een boek. Een kind is zoveel meer dan kennis. We weten nog niet wat het werkelijke resultaat zal zijn, maar we willen proberen projecten op te zetten waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in een zelfgekozen interessegebied. Daarbij denken we aan bijvoorbeeld tuinieren, ruimtevaart, solderen. Kortom, van alles wat los staat van het reguliere aanbod.

Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW)

We gaan het vierde jaar OJW in, maar het blijft belangrijk. Via ons zelf ontworpen lesprogramma bieden we de doelen aan, die de overheid heeft gesteld, op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en burgerschap. Hierbij is niet alleen aandacht voor de kennis die hierbij hoort, maar ook voor onderzoekend leren, presenteren, samenwerken en probleem oplossen.
De thema’s van OJW en de bijbelverhalen die we behandelen worden door het jaar heen op elkaar afgestemd.

Werkwijze kleuters

Afgelopen jaar zijn we zoekende geweest naar wat wij écht belangrijk vinden. Daarmee hebben we een omslag gemaakt van ‘veel registreren’ naar ‘observeren en aansluiten’. Dit schooljaar gaan we verder nadenken over het hoe. Wij vinden het vooral belangrijk dat kleuters veel aanbod krijgen middels het spelen. Dan leren ze wanneer ze er aan toe zijn. Hierbij kan het zijn dat niet ieder kind op hetzelfde moment iets kan, dat hoort zo bij kleuters. De leerkracht kan, vanuit haar professionaliteit, uit het spel afleiden waar uw kind aan toe is. Doel hierbij is dat uw kind aan het einde van de kleuterleeftijd voldoende basisvaardigheden heeft ontwikkeld.