schoolgids

schoolgids 2018-2019

documenten en formulieren

privacyreglement

Privacyreglement Cambium versie 0.1.pdf

SOP

SOP CBS De Rank 2018-2019.pdf

continurooster

Brochure continurooster Rank.pdf bevat informatie over het continurooster waarmee op de Rank gewerkt wordt. 

Vanaf 2018-2019 zijn de kleuters ook op vrijdagmiddag vrij.

verlof

Informatie over verlof buiten de schoolvakanties vindt u in de folder verlof-buiten-de-schoolvakanties.

Aanvraag Vrijstelling schoolbezoek.pdf is bedoeld voor het aanvragen van verlof voor bijzondere gebeurtenissen en alternatief vakantieverlof van tien dagen of minder.

luizen

Hoe we omgaan met de bestrijding van luizen leest u in het protocol CAM-team.

Extern

Jaarkalender Goed Bezig Oldebroek (alle sportactiviteiten in de gemeente)