Verlof, ziekte en verzuim

Verlof aanvragen en verzuim

Er bestaat regelmatig onduidelijkheid over het aanvragen van verlof en het al dan niet toekennen
daarvan. Vandaar hierbij op een rijtje:

  • Onder verlof wordt verstaan extra vrij vragen buiten de normale schooltijden. Hierbij gaat het
    om jubilea, bruiloften, begrafenissen, etc.
  • Wilt u verlof aanvragen, dan is daarvoor een formulier nodig. Dit is beschikbaar via Christa of u kunt het downloaden via de knop ‘formulier vrij vragen’. Dit formulier is noodzakelijk in verband met de verantwoording naar de leerplichtambtenaar.
  • In de aanvraag wordt door de directie gekeken of het onder geoorloofd of ongeoorloofd verzuim valt. Hiervoor wordt de wetgeving van de leerplicht gevolgd.
  • U krijgt het formulier terug met een toekenning of een afwijzing.
  • Wanneer u het formulier terug heeft ontvangen, meldt u het verlof bij de leerkracht van uw kind(eren).
  • Vakantie-aanvragen buiten de reguliere vrije dagen, vallen voor de leerplicht altijd onder luxe verzuim en zijn daarmee ongeoorloofd.
  • Verzuim wordt altijd vastgelegd. Bij ongeoorloofd verzuim loopt u het risico op een boete van de leerplichtambtenaar.

Ziek melden

Het kan gebeuren dat uw kind ziek is. Is dit zo, meldt het ons dan telefonisch voor 8.30 uur. Het kan zijn dat u niet de eigen leerkracht aan de telefoon treft. In dat geval geven wij het uiteraard door aan de leerkracht van uw kind.

Wij zijn onderdeel van: