Wij zorgen voor

Op onze school zitten kinderen, uw kinderen. Om uw kinderen zo goed mogelijk te helpen, hebben we afspraken gemaakt over wie wat doet. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Om dit in de praktijk te brengen, maken we, naast verbindend gezag, gebruik van handelingsgericht werken. Beiden benadrukken de samenwerking tussen kind, ouders en school. Om de ontwikkeling van uw kind goed te laten verlopen, kijken we naar wat hij of zij nodig heeft.

Binnen handelingsgericht werken noemen we dit onderwijsbehoeften. Om erachter te komen wat uw kind nodig heeft, maken we gebruik van bijvoorbeeld observaties, kindgesprekken en toetsen. Resultaten gebruiken we om plannen en doelen op te stellen. Het volgen van uw kind is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Dit wordt ook overlegd met de intern begeleider.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij helpt leerkrachten en ouders met verschillende hulpvragen over de kinderen. Dit betekent in de praktijk onder andere dat de intern begeleider aansluit bij gesprekken, klassenbezoeken doet en de schakel is tussen leerkracht, ouders en externe partijen. Bij ons op school is dat Maartje Veldman (maartjeveldman@stichtingcambium.nl).

Verdere informatie over de zorg kunt u vinden in de digitale schoolgids.

Wij zijn onderdeel van: