Nieuwbouw

Nieuwbouw Christelijke Basisschool de Rank

We werken aan het ontwerp en de realisatie van een nieuw gebouw voor de Rank. De school zal een plaats krijgen in Wezep-Noord, tegenover het Agnieten College. Samen met Katholieke Brede School de Uilenhorst en het Agnieten College vormen we een Integraal Kind Centrum (IKC Noord).

12 april 2024

De handtekeningen zijn gezet! De aannemer (Prins Bouw)  en het installatiebedrijf (Installatietechniek Raalte) én natuurlijk Cambium hebben de overeenkomst ondertekend.

De bouw gaat binnenkort van start!!!!

maart 2024

De start van de bouw lijkt weer een stap dichterbij te zijn. De gemeenteraad heeft onlangs positief besloten over het toekennen van extra bouwbudget. De huishoudens in de buurt hebben bericht ontvangen dat de bouwstart verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2024. Op vrijdag 8 maart hebben we met de kinderen alvast een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein.

juli 2023

Het bezwaar is afgewezen. We verwachten in de loop van het cursusjaar weer verder te kunnen met de zaken rondom de nieuwbouw. In de tussentijd wordt er door samenwerkende partijen gewerkt aan de toekomstige inrichting van de schoolomgeving. Ook loopt er een traject voor de inrichting van ons schoolplein. Tijdens het cursusjaar 2023-2024 zullen we hiervoor ook alvast één of meerdere acties organiseren.

april 2022

De gemeenteraad van Oldebroek heeft het gewijzigd bestemmingsplan Wezep, IKC Noord vastgesteld. Er is bezwaar gemaakt tegen de procedure. In de tussentijd wordt er door stichting Cambium verder gewerkt aan het technisch ontwerp.

Meer hierover leest u in de nieuwsbrief van april 2022.

2021/2022

Er worden momenteel afstemmingsgesprekken gevoerd op stichtingsniveau binnen IKC Noord. De gemeente heeft contact met de klankbordgroep.

2020

Inmiddels is het ontwerp van de nieuw te bouwen school bekend. Een aantal ontwerpschetsen van architect 19hetAtelier zijn op deze pagina te bewonderen.

Bekijk ook

Wij zijn onderdeel van: