Nieuwbouw

Nieuwbouw Christelijke Basisschool de Rank

We werken het ontwerp en de realisatie van een nieuw gebouw voor de Rank. De school zal een plaats krijgen in Wezep-Noord, tegenover het Agnieten College. Samen met Katholieke Brede School de Uilenhorst en het Agnieten College vormen we een Integraal Kind Centrum (IKC Noord).

2020

Inmiddels is het ontwerp van de nieuw te bouwen school bekend. Een aantal ontwerpschetsen van de architect 19hetAtelier zijn op deze pagina te bewonderen. De verwachting is dat eind 2020 begonnen kan worden met de bouw.

Bekijk ook